Voorwaarden

Algemene voorwaarden Koktales ©2024

Om onduidelijkheden en vervelende situaties te voorkomen zijn er algemene voorwaarden opgesteld, waar wij ons aan houden. Hiermee beschermen wij onszelf en onze cursisten. Iedereen die zich opgeeft en/of deelneemt aan/voor een workshop, privéles of cursus van Koktales gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Naast deze algemene voorwaarden kunnen er in specifieke gevallen ook aanvullende voorwaarden gelden welke duidelijk zullen worden aangegeven per betreffende activiteit.

 1. Aanmelden voor een workshop/cursus kan via de website, mail, whatsapp of telefoon. De bevestiging zal altijd schriftelijk plaatsvinden via mail of whatsapp.
 2. Je kunt pas meedoen aan één van workshops/cursussen als naast de bevestiging is verstuurd ook de betaling bij ons binnen is.
 3. Afzeggen van een workshop/cursus kan alleen binnen de 1e 48 uur na de schriftelijke bevestiging van Koktales op de aanvraag. Daarna is afzeggen niet meer mogelijk en blijft het lesgeld wel verschuldigd.
  Is een aanmelding binnen 24 uur voor de start van een workshop/cursus gedaan, dan is afzeggen niet meer mogelijk. Je blijft het volledige lesgeld dan aan ons verschuldigd.

 

 1. Lesgelden dienen uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop/cursus te zijn ontvangen door Koktales, of, indien de aanmelding binnen 1 week voor aanvang is, per direct na de inschrijving.
 2. Betalen in termijnen is alleen mogelijk voor meerdaagse workshops/cursussen. Echter alleen na overleg en met toestemming van Koktales. Wij brengen hiervoor wel 10% extra administratiekosten in rekening.
 3. Als je hebt gekozen voor het betalen in termijnen blijf je ons het hele cursusbedrag verschuldigd. Ook als je onverhoopt besluit voortijdig te stoppen met de workshop/cursus.
 4. Indien iemand zich niet houdt aan de algemene betalingstermijn van 14 dagen of aan de afgesproken betalingsdata in het geval van betaling in termijnen, ontvangt hij/zij een eerste herinnering. Indien de betaling niet binnen 7 dagen na de 1e herinnering ontvangen is, dan zal er een 2e herinnering worden gestuurd inclusief €10,00 administratiekosten.

 

 1. Als een workshop/cursus (dag) door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan (bijv. ziekte van de docent, te weinig deelnemers) zal er getracht worden die op een andere dag, in overleg, in te halen.
  Als er geen geschikt alternatief kan worden gevonden zal de betaling binnen 14 dagen na de afzegging worden geretourneerd. Dit laatste geldt niet voor de deelnemers die niet tijdig of zonder geldige reden hebben afgezegd voor de betreffende dag.
 2. Zie voor het afzeggen vanuit de cursist/deelnemer de specifieke voorwaarden per activiteit.
 3. Communiceer zo snel mogelijk als je een workshop/cursus niet kan bijwonen.

 

 1. Het is voor cursisten niet toegestaan anderen mee te nemen naar de cursus of iemand naders in zijn/haar plaats laten gaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijk e toestemming van Koktales.
 2. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de workshop/cursus aanwezig te zijn. De workshop/cursus locatie zal 10 minuten vooraanvang open zijn voor de cursisten.
 3. Zelf thuis gemaakt werk, wat niet gerelateerd is aan de workshop/cursus (dag) zal niet worden bekeken.
 4. Vanwege de privacy kunnen er alleen foto’s van het eigen werk gemaakt worden. Alleen als een ieder op dat moment aanwezig in de cursusruimte eens is met het maken van een andere foto, kan dit gedaan worden na toestemming van Koktales.
 5. Om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen zal ieder sociaal onaangepast gedrag niet worden getolereerd en zal er handelend worden opgetreden. Mocht dit niet helpen dan kan de betreffende cursist worden verwijderd, zonder teruggave van het betaalde lesgeld.
 6. Indien er een mailinglijst of whatsapp groep wordt gebruikt voor de communicatie rond de workshop/cursus dient deze dan ook alleen hiervoor te worden gebruikt.
 7. Deelnemers die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs worden niet toegelaten bij een workshop of cursus.
 8. Het volgen van workshop/cursus van Koktales geeft geen garantie voor het krijgen van het verwachte resultaat.
 9. De deelnemer is financieel aansprakelijk voor iedere schade die hij/zij veroorzaakt aan inboedel van de leslocatie en de aangeboden workshop/cursus benodigdheden.
 10. Koktales is niet verantwoordelijk voor schade aan gemaakte kunstwerken die niet mee naar huis worden genomen na de workshop/cursus.
 11. Wij gaan niet in discussie over onze algemene voorwaarden.

 

Specifieke extra voorwaarden per activiteit

Strippenkaart:

 1. Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Strippenkaarten zijn geen lessen. Je bent zelf verantwoordelijk om tijdig jouw voorbeeld maximaal 2 werkdagen vooraf door te geven aan de docent ter goedkeuring/haalbaarheid.
 3. De maximale grootte van het te maken werk is 30*40cm.
 4. Per twee bijeenkomsten wordt er een kopie in A3 uitgeprint. Wil je meer afdrukken, dan kost dit 2,- per kopie.
 5. De strippenkaart Is maximaal 1 jaar na afgifte geldig, daarna vervalt de kaart en de strippen.
 6. Als er afspraken zijn gemaakt om te komen, kunnen deze maximaal een week van te voren worden afgezegd, anders vervalt de strip.
 7. De 1e keer per strippenkaart dat iemand zich tijdig (dus minimaal 24 uur voor aanvang) ziek meldt blijft die ene strip ongebruikt.
 8. Bij andere redenen van afzegging of te late afzegging vervalt de betreffende strip.
 9. Bij afwezigheid van 1 van de groepsleden, wordt de les een half uur korter.
 10. Als het minimale aantal personen per les (3) niet wordt gehaald vervalt die les. De betreffende strip blijft alleen geldig voor de personen die zich tijdig en/of met een geldige reden of zich niet hadden afgemeld. Voor de anderen vervalt de betreffende strip.
 11. De bijeenkomsten zijn inclusief materiaal, behalve als er extra en duur materiaal wordt gebruikt, dan moet daarvoor worden betaald.
 12. Betaling van een strip per keer is niet mogelijk
 13. Bij uitval is teruggave van resterende strippen is helaas niet mogelijk.
 14. In overleg kan ik lesmateriaal verzorgen en les geven, maar de voorbereiding zal van de tijdsduur van de bijeenkomst afgaan.

Schilderlessen:

 1. Ik verzorg de huiswerkopdrachten en de theorie.
 2. De lessen zijn inclusief materiaal, alleen voor extra duur materiaal worden kosten in rekening gebracht.
 3. De lessen worden gegeven in blokken van 10 lessen van 2.5 uur.
 4. Als iemand ziek is en dat 24 uur van te voren meldt per mail, whatsapp of telefoon, dan kan er per blok 1 les worden ingehaald bij een andere groep of aan het eind van het blok.
 5. Bij andere redenen van afzegging of te late afzegging vervalt de les.
 6. Voor niet gevolgde lessen is teruggave van het lesgeld niet mogelijk.
 7. Betaling van lessen per keer is niet mogelijk.

Groenworkshop

 1. Dient 2 weken vooraf aan de workshop betaald te zijn, anders vervalt de reservering.
  Daarna kan de workshop niet meer worden afgezegd en kan er geen restitutie worden verleend.
 2. Indien een groenworkshop toch niet kan worden gevolgd maar er is wel al betaald, kan of iemand anders worden aangedragen om diegene te vervangen of kan het groenmateriaal en het bij die workshop horende andere materiaal worden opgehaald (om later zelf het thuis alsnog te gaan maken).

Overige workshop

 1. Dient een week vooraf aan de workshop betaald te zijn, anders vervalt de reservering.
  Daarna kan de workshop niet meer worden afgezegd en kan er geen restitutie worden verleend.
 2. Wel kan de workshop, in overleg, nog verplaatst worden, waarbij mogelijk extra te maken kosten alsnog in rekening zullen worden gebracht.